شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوسن چلچراغ

گل سوسن چلچراغ

/post-7194/

یكی از سفرهای طبیعت گردی كه شركت آفتاب كلوت در بهار هر سال اجرا می كند سفر دیدار از سوسن چلچراغ، این اثر طبیعی ملی و دامنه گردی در روستای سرسبز داماش است كه در بهترین حالت به صورت سفری دو روزه اجرا می شود. در برنامه یك روزه هم می توان از این گل بازدید كرد ولی به دلیل بعد مسافت، خسته كننده...