شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سوغاتی دردسر ساز حاجی

سوغاتی دردسر ساز حاجی

/post-4637/

آنقدر بدعادت شده‌ایم که به محض اینکه یکی از اقوام از مکه برمی‌گردد، اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد، کلمه سوغاتی است. سوغاتی به خودی خود کلمه زیبایی است. چرا که هیچ کس از هدیه گرفتن بدش نمی‌آید. حالا تصور کنید که این هدیه از سرزمین وحی به دستتان برسد. اما پشت قضیه را که نگاه کنی این هدیه...