شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سیاهکل دروازه ورود به طبیعت و تاریخ

سیاهکل, دروازه ورود به طبیعت و تاریخ

/post-6002/

«دروازه طبیعت» این تعبیر یک سیاهکلی در توصیف محل تولدش است «دروازه طبیعت» این تعبیر یک سیاهکلی در توصیف محل تولدش است. محمدحسن علی‌پور، استاد دانشگاه و متولد سیاهکل است. او در میان تاریخ و جنگل و طبیعت بکر سیاهکل متولد شده است و هنوز نیز روزهای فراغت را در سرزمین مادری می‌گذراند؛ سرزمین...