شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سیاه دوزی سیستان

سیاه دوزی سیستان

/post-2826/

نوع ديگر سوزندوزي در سيستان، سياه دوزي است كه در آن از نخ سياه ابريشم استفاده مي شود و روي لباس مورد استفاده قرار مي گيرد. خامه دوزي و سياه دوزي تنها جنبه خود مصرفي داشته و فقط بين اهالي سيستان خريد و فروش مي شود. منبع: irandeserts