شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سینماها پیشروتر از فیلم ها

سینماها پیشروتر از فیلم ها

/post-3985/

هر صنعت پرسودی در این عصر می‌تواند با گردشگری پیوند بخورد. سینما هم که به عنوان هنر ـ صنعت مهم این زمانه توانسته توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند، یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های سفر است. برای همین است که هر دوی این صنعت‌های مفرح توانسته‌اند روی یکدیگر تاثیر بگذارند. سینما، با هنرمندی...