شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سینه سرخ

سینه سرخ

/post-2193/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی صورت و سینه ی قرمز حنایی اش اشتباه نمی شود. جثه تپل ، چشم ها سیاه و بزرگ وبال ها کوتاه است. زیر تنه سفید مایل به خاکستری ومنقار و پاها تیره است. پرنده ی جوان فاقد قرمزی سینه بوده اما قهوه ای تر دیده می شود و پراز لکه ی های قهوه ای...