شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

سیکان

قلعه مير غلام هاشمي(سيکان)

/post-3337/

قلعه مير غلام هاشمي يکي از بناهاي دوره قاجاريه است که به استناد سنگ نوشته نصب شده بر ديواره ورودي بنا، در سال 1303 قمري مير غلام هاشمي در روستاي فرخ آباد احداث کرده است. بناي قلعه به سبک دوره ساساني و به شکل چهار ايواني و با مصالحي از سنگ و ملات گچ ساخته شده که در زمان خود کاربرد مسکوني...