شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

سی و سه پل در ردیف رویایی ترین پل های جادویی جهان

سی و سه پل در ردیف رویایی ترین پل های جادویی جهان

/post-5227/

دیار سپاهان با شکوه و عظمت تاریخی بی نظیرش سال‌هاست ذهن جهانگردان و محققین تاریخی را به خود مشغول ساخته زیبایی های درخشان این تمدن ژرف میراثی جهانگردان سراسر جهان را به شهر اصفهان کشانده است، بناهای تاریخی اصفهان با شهرتی جهانی در اولین نگاه زبان هر بیننده را به ذکر آیه فتبارک‌الله احسن...