شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شاهازاده ماهان

باغ شاهزاده ماهان در دل کویر

/post-276/

دفتر فنی معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی در راستای طرح معرفی و سامان دهی محوطه های تاریخی ، طرح سامان دهی باغ شاهزاده ماهان را آغاز کرده است . این طرح پس از انجام مطالعات و برنامه ریزی ها و تهیه طرح های مربوطه از طریق مهندسان مشاور پیش می رود.پروژه باغ شاهزاده ماهان نیز در چارچوب...