شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شاهراهی شگفت انگیز از مدیترانه تا اقیانوس اطلس

شاهراهی شگفت انگیز؛ از مدیترانه تا اقیانوس اطلس

/post-6058/

تنگه ی جبل الطارق تنها مسیر آبی نیست که اقیانوس آرام را به دریای مدیترانه متصل می کند. هزار کیلومتر به سمت شمال یک مسیر ارتباطی دیگر قرار گرفته است. این مسیر شهر فرانسوی بوردو (نزدیک اقیانوس اطلس) را از طریق مجموعه ای از کانال ها که به «کانال دو دریا» معروف است، به بندر مدیترانه ای سته...