شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شاهزاده نصرت الدوله

تاریخچه باغ شاهزاده ماهان در کرمان

/post-292/

باغ شاهزاده ماهان توسط عبدالحمید میرزا ناصر الدوله فرمانفرما در دورهٔ قاجار احداث گردید. وی یازده سال متوالی حکومت کرمان و بلوچستان را داشت و وفات وی به تاریخ ۱۳۰۹ قمری اتفاق افتاد. دربارهٔ چگونگی به حکومت رسیدن و زندگی وی دردوران حکومت، در کتاب تاریخ کرمان تألیف احمد علی خان وزیری کرمانی...