شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شاهین سانان

کورکور حنایی

/post-1769/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 61 سانتی متر طول دارد. نر و ماده همشکل اما ماده حدود 5 درصد بزرگتر از نر است. دم زیبا و در انتها دو شاخه و به شکل «8» است . پر و بال به رنگ قرمز بلوطی، روتنه و دم دارای لکه های سفید زیبا، سر کرمی سفید و شاهپرهای انتهایی بال سیاه رنگ است. پرو بال جوجه ها کمرنگ تر...

کورکور بال سیاه

/post-1768/

مشخصات ظاهری: طول بدن 33 سانتی متر، به اندازه ی دلیجه ی بزرگی است و در پروازها نیز بزرگتر دیده می شود، به علت سیاه سفیدی شاهپرها و زیرتنه و لکه ی سیاه بزرگی بر روی جلو بال به سهولت شناخته می شود . دم به سفیدی می زند. جوان ها تیره تر و چرکی تر با خط سفیدی کمرنگی بر پوشپرها مشخص می گردند....

کور کور سیاه (کورکور)

/post-1767/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 56 سانتیمتر طول دارد و جثه اش متوسط است. شبیه کورکور حنایی است با این تفاوت که شکاف دمش کمتر است و در پرواز به شکل منحنی مانند دیده می شود. نر و ماده همشکل اند اما پرنده ی ماده اندکی بزرگتر است. پرو بال قهوه ای چرکی، پوشپرهای فوقانی بال کمرنگ، شکم خرمایی، سر اندکی...

کرکس کوچک

/post-1766/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 58 تا 66 سانتیمتر طول دارد و کرکسی سیاه و سفید است. شکل ظاهریش، با بال های سیاه و سفید، بدن سفید و دم سه گوش، آن را از سایر کرکس ها متمایز می کند. زیر تنه و پرهای پوششی پیش بال ها سفید و شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه رنگ است. در پرنده ی بالغ، سر، بدون پر و پوست آن...

کرکس سیاه (دال سیاه)

/post-1765/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 99 تا 107 سانتی متر طول دارد. جثه اش بسیار بزرگ و از نظر اندازه و شکل شبیه کرکس است. با این تفاوت ، که پرو بالش کاملا سیاه و دمش سه گوش و بلندتر است. از فاصله بسیار دور شبیه عقاب دریایی می نماید و شاهپرهایش اندکی روشن تر از رنگ بدن به نظر می رسد. پوست سر و گردن لخت...

کرکس پشت سفید (دال پشت سفید)

/post-1764/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 87 سانتی متر طول دارد. شبیه کرکس و کوچکتر از آن است. قسمت پایین بال ها و پشت سفید رنگ و پرهای پروازش تیره است. زیر تنه بسیار تیره تر از کرکس است که لکه ی سفیدی در پشت و دمگاهش دیده می شود وبقیه ی روتنه ثهوه ای مایل هب سیاه است. سر و گردن خاکستری و پوشپرهای زیر دم و...

کرکس (دال)

/post-1763/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 95 تا 105 سانتی متر طول دارد و چثه اش بزرگ و نسبتا سنگین است. بال هایی پهن و بزرگ دارد و در پرواز شاهپرهایش گسترده است. دم مستطیل شکل و بسیار کوتاه به رنگ تیره و سر و گردنش تنها دارای کرک پرهای ریز و سفید چرکی است که به شنل نخودی کمرنگی در سینه ی منتهی می شود. زیر...

هما

/post-1762/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 102 تا 125 سانتیمتر طول دارد و بزرگترین کرکس ، با ویژگی ها و طرح بدن متفاوت با سایر کرکس هاست. بال ها بلند و باریک و زاویه دار ، دم بلند و لوزی شکل، به رنگ تیره است. روتنه و بال ها سیاه، زیر تنه قهوه ای کمرنگ و سر به طور کلی نخودی رنگ است، اطراف چشم و ناحیه منقار...

لیل

/post-1761/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 32 تا 36 سانتیمتر طول دارد. بال ها کشیده داس مانند و نوک تیز، و دم نسبتا کوتاه است و اغلب در حال پرواز دیده می شود. در پرنده ی نر، روتنه و بال ها خاکستری تیره، سر سیاه، چانه و گلو سفید با سبیل مشخص سیاه، زیر تنه سفید یا رگه های طولی سیاه، دم یکنواخت و ران ها و...

لاچین

/post-1760/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 تا 52 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه شاهین است، اما از نظر شکل و پرو بال شبیه بالابان دیده می شود. بال هایی بلند و کشیده، که در انتها اندکی کج است، و دمی نسبتا بلند دارد. پرنده ی بالغ، به واسطه ی تارک و پس سر قرمز خاکی رنگ و نوار پشت چشم تیره تر، از بالابان...

12345»