شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شاه باز عقاب شاهی

شاه باز ( عقاب شاهی )

/post-1741/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 72 تا 83 سانتیمتر طول دارد. در پرنده ی بالغ ترکیب پروبال قهوه ای تیره است که در تضاد با رنگ زرد مایل به سفید پس گردن، کمرنگی بالای دم و شانه های سفیدش قرار داردو آن را متمایز می کند. زیر دم کمرنگ، شاهپرهای تیره و دم باریک شده اش در هنگام بالبازروی، آن را از عقاب...