شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شاید انزوای دریا بشکند

شايد انزوای دریا بشكند

/post-6978/

گردشگری دریایی یكی از مهم‌ترین عوامل توسعه بخش گردشگری در كشورهای پیشرفته محسوب می‌شود.با این تعریف ساده می‌توان به غوغای رقابت میان كشورهایی رسید كه در ربودن گردشگران از یكدیگر پیشی می‌گیرند و در مقابل، وضعیت كشورمان با توجه به دارا بودن دو مرز آبی شمال و جنوب همانند ایستادن در كنار...