شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شبگرد بلوچی

شبگرد بلوچی

/post-1772/

مشخصات ظاهری: این پر نده، 22 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری دیده می شود و به واسطه ی شکل ظاهریش، در حالت نشسته، از سایر شبگردها متمایز است. از شبگرد مصری، به واسطه ی لکه های سفید روی شاهپرهای بال و در پرنده ی نر، به واسطه ی دو لکه ی سفید زیر دم متمایز است (شبگرد مصری فاقد لکه های سفید...