شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شبگرد شبگرد معمولی

شبگرد (شبگرد معمولی)

/post-1771/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و فراوانترین شبگرد در خاورمیانه است. که به واسطه ی تارک تیره ی مایل به خاکستری با چانه و گلوی قهوه ای و روتنه ی خاکستری با نوارهای پهنی که در خط بالی بر زمینه ی قهوه ای تیره و نخودی رنگ دارد، مشخص می شود. در پرنده ی نر، خال های سفیدی در بال و...