شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شبگرد مصری شبگرد دشتی

شبگرد مصری (شبگرد دشتی)

/post-1773/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد و کمرنگ ترین شبگرد در میان شبگردهای منطقه است. بسیار شبیه شبگرد دشتی است و خال های تیره رنگ و ریزی در روتنه اش دیده می شود و به واسطه ی اندازه ی بزرگتر، رنگ شنی خاکستری با رگه های نخودی د رتوک پرهای پوششی بال، که به خوبی مشخص نیست. و لکه ی...