شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شرابه دوزی

شرابه دوزی

/post-2828/

رشته و منگوله‌هایی که از کنار و حاشیه چیزی بیاویزند یا لوله‌هایی از شیشه باریک که از داخل آن ها نخ بیرون کنند را شرابه دوزی می گویند. موارد استفاده از انواع شرابه دوزی در تزیین پرده ونیز در قسمت های مختلف لباس مانند :دور گردن،روی سینه،مچ دست ولبه دامن کودکان می باشد.شهر های اصفهان...