شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شناگر بلوطی فالاروپ بلوطی

شناگر بلوطی (فالاروپ بلوطی)

/post-1625/

مشخصات ظاهری:این پرنده،21 سانتی متر طول دارد. از شناگر گردن سرخ اندکی بزرگتر سنگین تر است. همچنین گردن کوچکتر و باریکتر و منقارش اندکی ضخیم تر و گاهی اوقات در قاعده کم رنگ تر است. از نظر رفتار همانند شناگر و گردن سرخ است. پرو بال زمستانه، شبیه کاکایی کوچکی است که زیر تنه اش خاکستری (کم رنگ...