شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شهد خوار

شهد خوار

/post-2195/

مشخصات ظاهری : این پرنده، 10 سانتیمتر طول دارد اندازه اش بسیار کوچک است و به رنگ آبی سیاه شفاف دیده می شود. پرنده ی نر گاهی دارای نوار باریک قرمزی در سینه است . در پرنده ی ماده روتنه به رنگ خاکستری قهوه ای و زیرته به رنگ زرد کمرنگ ( خاکستری کمرنگ) دیده می شود. پرنده ی نر، در پروبال...