شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهرستان زواره نگینی مهجور در کویر

شهرستان زواره, نگینی مهجور در کویر

/post-6719/

در حاشیه کویر مرکز ایران، شهری منسوب به برادر رستم به نام زواره که معنی لغوی آن مشتقات محل آب است، قرار دارد شهری که براساس داستان های بومی اش افرادی از ساحل به دریا آمده و آن را ساخته اند. به گفته رییس کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) که خود زاده شهر زواره است، این مکان استقرار از ابتدا...