شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهرستان سقز

شهرستان سقــز

/post-6495/

● تپه باستانی زیویه این تپه در روستای زیویه حدود ۵۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر سقز واقع و از محوطه بسیار وسیعی برخوردار است . طــی کــاوش هــای بــاسـتـان شـنــاســی در ایــن تـپــه، قـلـعـه باستانی زیویه از زیر خاک بیرون آمد. این قلعه روی یکی از تپه‌‌‌‌‌‌های نسبتا مرتفع منطقه ســاخـتــه...