شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهرستان ماکو

شهرستان ماکو

/post-6509/

شهرستان ماکو که در شمالغربی آذربایجان جنوبی جای میگیرد ، از شمال و غرب به ترکیه ، از شرق با رودخانه های ساری سو و ارس و از جنوب با مرز شهرستان خوی محدود میشود . در مورد نام ماکو که تاریخی سه هزار ساله دارد ، اعتقادات مختلفی وجود دارد .بعضی از محققان معتقدند که نام اصلی این شهر ماکی بوده و...