شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شهرشب های روشن

شهرشب های روشن

/post-4471/

رقص نور‌ها و تلألوشان در آب‌های دانوب، در کنار آوازخوان‌های شبانه فقط در کافه‌های نمور و خلوت حاشیه این رود رویایی‌ از پایتخت مجارستان، شهری ساخته‌ که هر گردشگری را به این تصمیم می‌رساند که یک بار دیگر باید به این شهر بیاید . خیلی‌ها در نگاه اول دلباخته بوداپست می‌شوند و بعضی‌ها هم بعد از...