شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

شهرهای محبوب دوچرخه سوارها

شهرهای محبوب دوچرخه سوارها

/post-4948/

در این ۱۵ شهر دوچرخه سواری بسیار محبوب است: ● اروپا: ▪ امستردام، هلند "پایتخت دوچرخه سواری اروپا" در لیست های فراوانی در صدر قرار گرفته است و این لیست هم یکی از آنهاست. شبکه های جاده ای امن و وسیع، ارتقای دولتی جدی و فرهنگ دوچرخه سواری که مرزهای طبقاتی را رد کرده است دلیلی بر آن هستند که...