شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهر آسیاب های آبی

شهر شوشتر شهر آسیاب های آبی

/post-6743/

کهن ترین تمدن های بشری در کنار رودخانه ها شکل گرفته اند. رودخانه ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و دریا ها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالا ها محسوب می شوند. رودخانه کارون پرآب ترین و طولانی ترین رود ایران نیز در شکل گیری تمدن نقش اساسی داشته است. این رود پس از خروج از تنگه...