شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهر جندق شهری دوهزار ساله

شهر جندق, شهري دوهزار ساله

/post-6594/

اهل ادب و هنر شاعر نام آشنای قرن دوازدهم هجری قمری یعنی «یغمای جندقی» را می شناسند. اما اطلاعات کمی درباره شهرجندق و منطقه کویری ایران منتشر شده است. جندق برای گردشگران داخلی و خارجی، منجمان، مورخان و دوستداران میراث فرهنگی نام آشنایی است و با وجود کوچکی دارای ویژگی مثبت بسیاری است که می...