شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهر خورشید و خرما شما را می خواند

شهر خورشید و خرما شما را می خواند

/post-5982/

رقص نور، موهبتی که هر روز اهالی شهر را مسرور و مشعوف می‌کند. این نور سالیان درازی است که خودنمایی می‌کند، شاید از عصر ساسانیان یا نه خیلی پیشترها. «خورموج» پیشنهاد ما به شما برای گردش در فصل سرماست. یکی‌ از مناطق‌ باستانی‌ در عصر ساسانیان‌ در منطقه ماندستان‌ یا دشتی‌ امروز؛ شهر فعلی‌...