شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهر دانوب آبی

وين شهر دانوب آبی

/post-6616/

وین یکی از زیباترین شهرهای دنیا محسوب می شود . این شهر نه تنها مقر حکومت بسیار از فرمانروایان و خانواده آنها بوده است ، بلکه بسیاری از چهره های سرشناس در زمینه فرهنگ ، تاریخ و علم از دل آن بیرون آمده اند . شهر وین معمولاً با رود دانوب در تمامی زمینه ها پیوند خورده است و نام آن در ذهن...