شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهر قدیمی الخلیل حبرون فلسطین

شهر قدیمی الخلیل/حبرون – فلسطین

/post-6122/

الخلیل بزرگترین شهر در کرانه باختری رود اردن است که یکی از چهار شهر مقدس یهودیان می باشد.قسمت هایی از این شهر قدیمی از آهک ساخته شده است که قدمت آن به دوره ای بین 1250 تا 1517 باز می گردد. منبع:poolnews