شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شهر یزد در جوار کویر

شهر یزد; در جوار کویر

/post-6538/

هر بار که قصد مسافرت می کنی می توان سر مرکب را سوی شمال چرخاند و به عادت مالوف تماشای سبزی جنگل و آبی دریا دل خوش کرد. اما حیف است ایرانی باشی و یزد، این شهر پهلوگرفته در کناره کویر را ندیده باشی. شهری که معنای نام آن مقدس، فرخنده و در خور آفرین است. آنچه در یزد زودتر از هر چیز دیگر به چشم...