شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شورای هماهنگی گردشگری

شورای هماهنگی گردشگری

/post-6426/

امروزه دیگر اهمیت بستر سازی مناسب جهت جذب گردشگر بر کسی پوشیده نیست. آمارها و نظرسنجی های رسمی و غیر رسمی نشان می دهد که ورود هر نفر گردشگر به طور مستقیم برای ۳ الی ۴ نفر و به طور غیر مستقیم برای ۱۷ الی ۱۸ نفر ایجاد اشتغال می نماید. جدا از مسئله اشتغال و اشتغال زایی، رونق گردشگری افزایش...

شورای هماهنگی گردشگری

/post-6425/

امروزه دیگر اهمیت بستر سازی مناسب جهت جذب گردشگر بر کسی پوشیده نیست. آمارها و نظرسنجی های رسمی و غیر رسمی نشان می دهد که ورود هر نفر گردشگر به طور مستقیم برای ۳ الی ۴ نفر و به طور غیر مستقیم برای ۱۷ الی ۱۸ نفر ایجاد اشتغال می نماید. جدا از مسئله اشتغال و اشتغال زایی، رونق گردشگری افزایش...