شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شوش شهری خوابیده بر بستر تاریخ

شوش شهری خوابیده بر بستر تاریخ

/post-6242/

رنگی در کار نیست. هوای غبار آلود جنوب، خیابان اصلی شهر و همه ساکنان دیروز و امروزش را در خود بلعیده است. ساکنان شهر شوش می گویند این غبار از سوی عراق می آید. مردم شوش، در سایه گنبد مخروطی کثیر الاضلاع دانیال نبی، ماسک بر صورت، به زندگی خود ادامه می دهند. «موسی» که در خیابان اصلی شهر فلافل...