شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شکار لحظه های زندگی

شکار لحظه های زندگی

/post-5722/

از بهترین ویژگی‌های سفر، جدا شدن از روزمرگی و تکرار زندگی عادی است. شاید همین تجربه شرایط متفاوتی از زندگی است که شیرینی سفر را چند برابر کرده و باعث می‌شود حتی پس از گذشت مدت‌های طولانی از یک سفر، با بازآوری خاطرات آن لبخند بر لبانتان نقش ببندد. آدمی فراموشکار است و هر چقدر هم حافظه‌ای...