شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شکوه تاریخ در کرمان

شکوه تاریخ در استان کرمان

/post-6848/

استان کرمان با نام تاریخی «کارمانیا» یکی از ایالات تاریخی سابق ایران بوده است که بر سر راه ارتباطی فارس، سیستان، خراسان و هندوستان قرار دارد. این استان در جنوب شرقی ایران واقع شده و از شمال به استان خراسان جنوبی و یزد، از شرق به سیستان و بلوچستان، از جنوب به هرمزگان و از مغرب به استان فارس...