شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

شگفتیهای طبیعت قزوین

شگفتیهای طبیعت استان قزوین 2

/post-7191/

چندگانگی طبیعت استان قزوین كه تحت تاثیر توپوگرافی خاص آن و مجاورت با نواحی مرتفع شمالی و غربی – كه به شكل گیری سیستم شبه آلپاین انجامیده – و آب و هوای گرم و مركزی ایران, سیمایی گونه گون یافته است تنوع زیست گیاهی و جانوری چشمگیری را پدید آورده ▪ قلعه الموت در شمال شرقی آبادی گازرخان و بر...

شگفتیهای طبیعت استان قزوین 1

/post-7190/

چندگانگی طبیعت استان قزوین كه تحت تاثیر توپوگرافی خاص آن و مجاورت با نواحی مرتفع شمالی و غربی – كه به شكل گیری سیستم شبه آلپاین انجامیده – و آب و هوای گرم و مركزی ایران، سیمایی گونه گون یافته است تنوع زیست گیاهی و جانوری چشمگیری را پدید آورده كه برای اكوتوریستها و دوستداران طبیعت همواره...