شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صدر اسلام

سفر به بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین جهان

/post-407/

از شهرهای ساوه، همدان و سنندج که به ترتیب عبور کنی در نزدیکی‌های صبح به روستای «نگل» می‌رسی. این روستا به خاطر داشتن یک نسخهء خطی بسیار با ارزش مربوط به صدر اسلام معروف است. پس از بازدید از این روستا می‌توانی به سمت مریوان حرکت کنی. اطراف جاده جنگل‌‌های بسیار بکر و زیبای «بلوط» و «سقز» و...