شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صدف خوار

صدف خوار

/post-1627/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 سانتیمتر طول دارد. روتنه و سرو گردن سیاه؛ منقار بزرگ و قرمز رنگ و پاها صورتی گوشتی رنگ است. پرواز قوی و محکم است و در پرواز نوار سفید بالی، دمگاه سفید یا نوار پهن سیاهی در انتهای دم به خوبی مشخص است.پرنده ی نابالغ، کمرنگ تر با توک منقار تیره و پاهای خاکستری مایل...