شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صفرانبولو

صفرانبولو

/post-6381/

شهر نمونه ای است که ویژگی زندگی جامعه سنتی را در قالب شهر نشینی عرضه نموده و دارای آثار تاریخی و فرهنگی فراوانی است . این شهر با میراث فرهنگی غنی و حفظ موفقیت آمیز آن ، تبدیل به یک شهر مشهور جهانی شده و از سوی یونسکو در فهرست میراث جهانی قرار گرفته است. صفرانبولو که بیشتر با خانه های قدیمی...