شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صفویه به گردشگری ایران جان بخشید

دوره صفویه به گردشگری ایران جان بخشید

/post-6851/

سابقه بسیاری زیرساخت های گردشگری ایران به دوره صفویه بازمی گردد. ساخت تاسیسات رفاهی بین راهی، اتصال شهرها با ایجاد شاهراه ها، دعوت از سرمایه گذاران خارجی، زیباسازی پایتخت و شهرهای مهم، ساخت بناهای باشکوه و رونق خوشنویسی، نقاشی، کاشیکاری، فرشبافی و معماری از اقدامات مهم این دوره است. ایران...