شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صنعت توریسم یا هنر توریسم

صنعت توریسم یا هنر توریسم كدام؟

/post-7257/

تور Tour (فرانسه) به معنی چرخ، گردونه، دوران، دورگردی، گردش و سیاحت است. (فرهنگ عمید) Tour (فرانسه) را دورهٔ مأموریت ـ گردش نیز معنی كرده‏اند. Tourism گردشگری Tourist گردشگر ‏Tour nament دورهٔ گردش مسابقات در تمام معانی فوق‏الذكر مفهوم گردش لحاظ شده است صرف‏نظر از مفهوم عامیانهٔ گردش به...