شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

صید

گردشگری ورزشی با طعم صید

/post-4857/

یکی از شاخه‌های گردشگری، گردشگری ورزشی، به ویژه صید و صیادی است. صید و صیادی گاه برای امرار معاش و گاه فقط به قصد تفریح و وقت‌گذرانی صورت می گیرد. در این میان صیادی یا ماهیگیری در رودخانه‌ها توسط افرادی که شغلشان صیادی نیست، نوعی از گردشگری است که این روزها رونق ویژه‌ای دارد، خصوصا اگر در...