شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

طبیعت طبعت

دین و مذهب در تبت

/post-465/

دین و مذهب در تبت به خاطر تاریخ طولانی آن داستان‌های متفاوتی دارد؛ اما به طورکلی مذهب تبت به سه دسته اصلی آنیمیسم (روح/جان باوری)، بون و بودا تقسیم می‌شود. مذهب های اصلی تبت آنیمیسم تحت کنترل نیروهای همزاد گرایی توسط شاعران باستانی و داستان سرایان است. مذهب بون بر خلوص و پاکی فضا، تشریفات...