شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

طبیعت وحشی کردستان نگین غرب ایران

طبیعت وحشی استان كردستان, نگین غرب ایران

/post-7033/

«نگین غرب ایران» شاید اگر چنین نامی را بر روی استان كردستان بگذاریم، مبالغه نكرده ایم، استانی محصور در صخره های وحشی، كوه ها و تپه های استوار پوشیده از درختان سر به فلك كشیده و تنومند كه ریشه هایشان در اعماق ماندن را نمی پسندند؟! تمام استان پر از سنگ، آب و انسان های میهمان پذیر. در یك كلام...