شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

طرقه ی کوهی

طرقه ی کوهی

/post-2202/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد. طرقه ای نسبتا کوچک، با دم کوتاه و منقار بلند و بارز است. پرنده ی نر، به سهولت از سر و گردن و روتنه ی آبی خاکستری با لکه ی سفیدی در پشت، و زیر تنه و دم قرمز نارنجی شناخته می شود. با ل هایش تقریبا سیاه قهوه ای است. د رزمستان، تمام پر وبال کناره...