شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

طنین خنده گردشگران در تنگه واشی

طنین خنده گردشگران در تنگه واشی

/post-5587/

ما این هفته می‌خواهیم خودمان را به جاده‌ای بسپاریم که نزدیک تهران خودمان است و بعد پاهایمان را در آبی فرو ببریم و ساعتی در آن راه برویم تا به دشت و دمنی پا بگذاریم که چشم‌هایمان را نوازش می‌کند. بله، می‌‌دانم این چیزی که برایتان گفتم هم وسوسه‌انگیز است و هم رویایی. پس تا دیرنشده کوله‌بار...