شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

عادت های خوب ایتالیایی ها در غذا خوردن

عادت های خوب ایتالیایی ها در غذا خوردن

/post-3883/

در میان عادت های غذایی مختلف مردم در سایر کشورها، ایتالیایی ها عادت های بسیار خوبی دارند که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. روغن مصرفی شان، روغن زیتون است روغن غیراشباع تک زنجیره از جمله بهترین روغن ها هستند که در صدر جدول طبقه بندی این گروه غذایی قرار می گیرند. در راس این گروه از روغن ها،...