شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عبور ازکویر بیکران

عبور ازکویر بیکران

/post-6230/

طبیعت‌گردان می‌گویند تا نیمه‌خرداد می‌توان جاذبه‌های کویری ایران را دریافت و به سراغش رفت.آنچه پیش رو دارید تجربه‌ای ۹ روزه برای پیمودن مسیری ۵هزار و ۳۵۰‌کیلومتری است که ۴۵۰ لیتر بنزین نیاز دارد. مبدأ، مقصدی بود که باید به آن می‌رسیدیم، پس مسیری را انتخاب کردیم و هر مقصد دیگری را مبدأ قرار...