شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عروس آتش

عروس آتش

/post-6165/

سفر به تالا ب شادگان زندگی رنگ نخل می‌گیرد و آفتاب در چشمانت می‌نشیند، نشستنی. دل گرفته آسمانش که سر باز می‌کند یکریز می‌شود. هرآنچه در دل دارد بیرون می‌ریزد. وقتی می‌آید چنان می‌آیدکه تمام زندگی را خیس می‌کند و همه رد پاها را می‌شوید. برای همین است که اینجا ردی از گذشته‌‌ها نیست. زندگی...