شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

عریض بافی

عریض بافی

/post-2870/

عريض‌ که‌ در گذشته از آن براي دوخت‌ دامن‌، کت‌ و پالتو نيز استفاده‌ بعمل مي‌آمد پارچه‌‌يي دستباف است‌ که‌ بوسيله ي دستگاههاي بافندگي‌ چوبي‌ توليد ميشد. ولي‌ در سالهاي اخير ‌دستگاههاي چوبي‌ جاي خود را به‌ دستگاههاي تک‌ فاز برقي‌ دادند و پس‌ از آن نيز تدريجا‌بافته هاي کارخانه‌ يي‌ جانشيني...